Monday 16 Jul Mon 16 Jul
Tuesday 17 Jul Tue 17 Jul
Wednesday 18 Jul Wed 18 Jul
Thursday 19 Jul Thu 19 Jul
Friday 20 Jul Fri 20 Jul
Saturday 21 Jul Sat 21 Jul
Sunday 22 Jul Sun 22 Jul
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 16:45 - 17:45  
CF WOD 18:00 - 19:00  
 
CF WOD 19:15 - 20:15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Krav Maga 20:30 - 21:30 Coach Christian 
PERFORMANCE 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF WOD 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Coach Cliff 
CF WOD 18:00 - 19:00 Coach Cliff 
JOINT MOBILITY 18:00 - 19:00 Coach Holger 
STRENGTH 19:15 - 20:15 Coach Holger 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Coach Holger 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF MASTERS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
 
 
CF TEAM WOD 10:00 - 11:00 Coach Denny 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Coach Denny 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 12:30 - 13:30 Coach Denny 
PERFORMANCE 12:30 - 13:30 Coach Denny 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max