Monday 24 Feb Mon 24 Feb
Tuesday 25 Feb Tue 25 Feb
Wednesday 26 Feb Wed 26 Feb
Thursday 27 Feb Thu 27 Feb
Friday 28 Feb Fri 28 Feb
Saturday 29 Feb Sat 29 Feb
Sunday 01 Mar Sun 01 Mar
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 16:45 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 18:00 - 19:00 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 19:15 - 20:15 Coach Lisa Gerbrandt 
CF ZERO 20:30 - 21:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Gymnastics 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
Krav Maga 20:30 - 21:30 Coach Christian 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF WOD 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
STRENGTH 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF MASTERS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Coach Denny 
Gymnastics 10:00 - 11:00 Coach Denny 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Coach Denny 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 12:30 - 13:30 Coach Denny 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Coach Denny 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
CF WOD 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:45 - 14:45 Head Coach Max 
 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max