Monday 18 May Mon 18 May
Tuesday 19 May Tue 19 May
Wednesday 20 May Wed 20 May
Thursday 21 May Thu 21 May
Friday 22 May Fri 22 May
Saturday 23 May Sat 23 May
Sunday 24 May Sun 24 May
 
 
 
 
 
 
 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
STRENGTH 18:00 - 19:00 Coach Lisa Gerbrandt 
Gymnastics 19:15 - 20:15 Coach Lisa Gerbrandt 
KETTLEBELL 20:30 - 21:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF BASICS 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Gymnastics 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastics 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
KETTLEBELL 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
STRENGTH 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
Gymnastics 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
KETTLEBELL 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
STRENGTH 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
Gymnastics 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
CF BASICS 10:00 - 11:00 Coach Lisa Gerbrandt 
Gymnastics 11:15 - 12:15 Coach Lisa Gerbrandt 
 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
 
 
 
 
 
CF BASICS 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
Gymnastics 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max