Monday 11 May Mon 11 May
Tuesday 12 May Tue 12 May
Wednesday 13 May Wed 13 May
Thursday 14 May Thu 14 May
Friday 15 May Fri 15 May
Saturday 16 May Sat 16 May
Sunday 17 May Sun 17 May
 
 
 
 
 
 
 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
STRENGTH 18:00 - 19:00 Coach Lisa Gerbrandt 
Gymnastics 19:15 - 20:15 Coach Lisa Gerbrandt 
KETTLEBELL 20:30 - 21:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF BASICS 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Gymnastics 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
Gymnastics 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
KETTLEBELL 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
STRENGTH 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
Gymnastics 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
KETTLEBELL 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
OPEN GYM 11:45 - 12:45 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:00 - 14:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 14:15 - 15:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 15:30 - 16:30 Head Coach Max 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
STRENGTH 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
Gymnastics 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
CF BASICS 10:00 - 11:00 Coach Lisa Gerbrandt 
Gymnastics 11:15 - 12:15 Coach Lisa Gerbrandt 
 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
 
 
 
 
 
CF BASICS 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
Gymnastics 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max