Monday 10 Feb Mon 10 Feb
Tuesday 11 Feb Tue 11 Feb
Wednesday 12 Feb Wed 12 Feb
Thursday 13 Feb Thu 13 Feb
Friday 14 Feb Fri 14 Feb
Saturday 15 Feb Sat 15 Feb
Sunday 16 Feb Sun 16 Feb
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 16:45 - 17:45 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 18:00 - 19:00 Coach Lisa Gerbrandt 
CF WOD 19:15 - 20:15 Coach Lisa Gerbrandt 
CF ZERO 20:30 - 21:30 Coach Lisa Gerbrandt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Gymnastics 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
Krav Maga 20:30 - 21:30 Coach Christian 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF WOD 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
STRENGTH 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF MASTERS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Coach Denny 
Gymnastics 10:00 - 11:00 Coach Denny 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Coach Denny 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 12:30 - 13:30 Coach Denny 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Coach Denny 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
CF WOD 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max 
 
OPEN GYM 13:45 - 14:45 Head Coach Max