Monday 30 Sep Mon 30 Sep
Tuesday 01 Oct Tue 01 Oct
Wednesday 02 Oct Wed 02 Oct
Thursday 03 Oct Thu 03 Oct
Friday 04 Oct Fri 04 Oct
Saturday 05 Oct Sat 05 Oct
Sunday 06 Oct Sun 06 Oct
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF WOD 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF ZERO 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
Krav Maga 20:30 - 21:30 Coach Christian 
PERFORMANCE 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF BASICS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF WOD 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Coach Holger 
CF WOD 18:00 - 19:00 Coach Holger 
STRENGTH 19:15 - 20:15 Coach Holger 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Coach Holger 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
CF MASTERS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
CF TEAM WOD 10:00 - 11:00 Coach Denny 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Coach Denny 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 12:30 - 13:30 Coach Denny 
PERFORMANCE 12:30 - 13:30 Coach Denny 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max