Monday 31 Dec Mon 31 Dec
Tuesday 01 Jan Tue 01 Jan
Wednesday 02 Jan Wed 02 Jan
Thursday 03 Jan Thu 03 Jan
Friday 04 Jan Fri 04 Jan
Saturday 05 Jan Sat 05 Jan
Sunday 06 Jan Sun 06 Jan
CF WOD 10:00 - 11:00 Coach Cliff 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 15:00 - 16:00 Head Coach Max 
CF BASICS 16:15 - 17:15 Head Coach Max 
 
 
CF WOD 17:30 - 18:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPEN GYM 16:15 - 17:45 Head Coach Max 
 
 
 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
 
CF BASICS 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
CF WOD 20:30 - 21:30 Head Coach Max 
 
 
 
 
 
 
 
 
KETTLEBELL 16:45 - 17:45 Coach Holger 
 
 
CF WOD 18:00 - 19:00 Coach Holger 
 
STRENGTH 19:15 - 20:15 Coach Holger 
CF BASICS 20:30 - 21:30 Coach Holger 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF MASTERS 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
OPEN GYM 16:45 - 17:45 Head Coach Max 
 
CF WOD 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 18:00 - 19:00 Head Coach Max 
OLYMPIC LIFTING 19:15 - 20:15 Head Coach Max 
 
CF TEAM WOD 10:00 - 11:00 Coach Denny 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Coach Denny 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Coach Denny 
OPEN GYM 12:30 - 13:30 Coach Denny 
PERFORMANCE 12:30 - 13:30 Coach Denny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CF WOD 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
OPEN GYM 10:00 - 11:00 Head Coach Max 
CF BASICS 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
OPEN GYM 11:15 - 12:15 Head Coach Max 
STRENGTH 12:30 - 13:30 Head Coach Max